Kuljetustuki, Kainuun kuntaliitokset 8.1.2012

Julkilausuma

 

Me Kainuun Perussuomalaiset esitämme syvän huolemme alueellisen kuljetustuen dramaattisesta leikkauksesta. Alueellinen kuljetustuki on yksi perustelluimmista ja kilpailua vähinten vääristävistä yritystuista. Se ei luo perusteettomia halleja tai projektiluontoisia työpaikkoja ympäri maata, vaan parantaa pienten ja keskisuurten tuotantoyritysten kilpailukykyä myös harvaan asutuilla seuduilla. Alueellinen kuljetustuki pitää yllä Kainuun työpaikkoja sekä kuljetus- että tuotantoalalla. Lisäksi palvelutyöpaikat säilyvät paremmin välillisesti tuen avulla.

Alueellista kuljetustukea on leikattu tämän vuoden alusta 60 %,  ja tämän leikkauksen vaikutukset samaan aikaan merkittävästi nousseen dieselin polttoaineveron kanssa voivat johtaa hallitsemattomaan tilanteeseen Kainuunkin elinkeinoelämässä. Kyseessä ei ole Euroopan Unionin, vaan nykyhallituksen ja liikenneministeri Merja Kyllösen linjauksista, joihin harvaan asutun Suomen tulisi yhdessä rintamassa puuttua. Vertailun vuoksi Ruotsissa maksetaan kuljetustukea vuonna 2012 noin 50 miljoonaa euroa, kun Suomessa kuljetustuki putoaa tänä vuonna 5 miljoonaan euroon.

Talvivaara ja muut Kainuun kaivoshankkeet puhuttivat myös piirin hallitusta. Kaivosteollisuus tulee olemaan yksi Kainuun merkittävistä tukijaloista seuraavien vuosikymmenten aikana. Siihen tulee satsata myös yhteiskunnan varoja olemassa olevien resurssien puitteissa. Kaivosteollisuus, Talvivaara etunenässä, ei saa kuitenkaan tuhota kainuulaisten omia elinolosuhteita eikä olemassa olevaa matkailuelinkeinoa.

Vaikka Talvivaara on kainuulaisittain käsittämättömän suuri, viranomaisten tulee pitää sitä vain yhtenä kainuulaisista toimijoista. Sitä tulee koskea samat säännöt, kuin pienempiäkin yrityksiä tai yksityishenkilöitä. Sille tulee antaa aika- ja päästörajat, joita todella noudatetaan tai vaihtoehtoisesti toiminta keskeytetään. Talvivaaralla on varoja laittaa ympäristöasiansa kuntoon – viranomaisten tulee nostattaa myös yhtiön tahtotila kuntoon.

Kainuun maakunta kuntayhtymän hajoaminen oli odotettua. Euroopan unionikin hajoaisi, jos yksittäinen maa saisi siitä päättää. Kukaan ei halua toimia sanelupolitiikan alla pidempään kuin on pakko. Nyt meillä täällä ”Suomen Unionissa” on korkea aika valmistautua tulevaan ja etsiä uusia toimivia yhteistyömalleja. Kuntaliitokset ovat todellisuutta. Mutta ne tulee tehdä taitaen, vaihtoehtoja selvitellen.

Me Perussuomalaiset esitämme, että Kainuussa valmistuttaisiin kuntaliitoksiin siten, että Kajaani, Paltamo sekä Ristijärvi muodostaisivat Etelä-Kainuun, Kuhmo ja Sotkamo Itä-Kainuun ja Suomussalmi, Hyrynsalmi sekä Puolanka Pohjois-Kainuun kunnat. Esityksemme ei ole kiveen hakattu, mutta mielestämme tämä aluejako mahdollistaisi koko Kainuun kehittämisen myös jatkossa ja olisi hyvä lähtökohta keskustelulle.

 

Kajaanissa 8.1.2012

 

Perussuomalaisten Kainuun piiri ry

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa