Oulun vaalipiirin kansanedustajat tiedottavat

EI TALVIVAARAN PURKUPUTKEA NUASJÄRVEEN

EIKÄ MUIHINKAAN VESISTÖIHIN

Me allekirjoittaneet Oulun vaalipiirin kansanedustajat olemme sitä mieltä, että viranomaisten ei tule myöntää lupaa Talvivaaran kaivokselle jätevesien purkuputken rakentamiseksi kaivokselta Nuasjärveen eikä muihinkaan vesistöihin.

Jos purkuputki rakennetaan ja jätevesien juoksutuksille Nuasjärveen annetaan lupa se heikentää Nuasjärven, Oulujärven ja koko Oulujoen vesistön rantojen ja rakennettujen loma-asuntojen arvoa aiheuttaen taloudellisia menetyksiä rantojen ja loma-asuntojen omistajille.  Vesistön koko virkistyskäyttö kärsii.

Samoin jo tieto siitä, että Talvivaaran kaivoksen jätevesiä ohjataan Oulujärven vesistöön, tulee aiheuttamaan ongelmia niin ammatti- kuin vapaa-ajan kalastajille.

Talvivaaran kaivoksen omistajien ja viranomaisten on yhdessä ratkaistava se, miten kaivostoimintaa voidaan jatkaa aiheuttamatta edellä kerrottuja ongelmia ja luontoa saastuttamatta.

Nyt on tullut aika lunastaa ne lupaukset, joista kaivoksen omistajat ja kaivoksen johto ilmoittivat ennen Talvivaaran kaivostoiminnan aloittamista – toiminnan piti olla saasteetonta ja käytetylle vedelle piti olla suljettu kierto kaivosalueella!

 

 

Kajaani 10.07.2014

 

 

 

Pentti Kettunen                     Timo Korhonen                      Pirkko Mattila

kansanedustaja ps                kansanedustaja kesk             kansanedustaja ps

Kajaani   0440 296681          Sotkamo   050 5122238        Muhos   050 5120176

 

 

Raimo Piirainen                     Eero Suutari                           Ville Vähämäki

kansanedustaja sdp              kansanedustaja kok                kansanedustaja ps

Kajaani  050 5121587           Kajaani   040 5822859            Oulu  040 5429179

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa